Poradenská činnost v oblasti bydlení - Centrum pomoci u sv. Františka

 

Název projektu: Poradenská činnost v oblasti bydlení - Centrum pomoci u sv. Františka

Číslo projektu: MMR-24941/20233-57

Číslo žádosti: 131185 

 

Obsahem projektu bude pokračování provozu poradenského centra zaměřeného na problematiku bydlení, Centra pomoci u sv. Františka v Bechyni. Centrum sídlí v ulici Klášterní č.p. 3, ve snadno dostupné budově blízko náměstí. Činnost centra spočívá v poskytování poradenství osobní formou, ale také telefonicky či po e-mailu. Pracovnice centra s klienty v případě potřeby pracují i terénní formou (doprovázení na prohlídky bytů či na úřady, domácí návštěvy v případě imobility atd. dle potřeb klientů). Součástí centra je také počítač s internetem, který mohou klienti centra využít pro samostatné aktivní vyhledávání nabídek podnájmů, komunikaci s úřady atd. Otevírací doba centra je 20 hodin týdně, v případě potřeb klientů je možné poskytnout služby i nad rámec běžné pracovní doby tak, aby byly klientům co nejdostupnější.
Na daný projekt je poskytována finanční podpora ze státního rozpočtu prostřednictvím MMR.