Lidé s postižením z Vltavotýnska žijí pestřeji díky Jihočeskému kraji

Odstěhovat se od rodičů, nastoupit do práce a zvládnout stres s tím spojený, po práci si něco dobrého uvařit, začutat fotbal s kamarády nebo zahrát na kytaru… I lidé s mentálním postižením chtějí mít „normální život“, žít samostatně, něco umět, mít přátele a koníčky. V cestě jim často stojí neviditelné bariéry – jejich vlastní strach a nejistota, předsudky okolí nebo závislost na podpoře rodičů. Podobné překážky pomáháme našim klientům překonávat i díky podpoře Jihočeského kraje.

V roce 2021 jsme skrze naše sociální služby pomáhali celkem 46 lidem. Někdo sem dochází pár dní v týdnu, jiní u nás přespávají od pondělí do pátku a k rodině se vrací až na víkend, někomu stačí jedna služba (třeba podpora samostatného bydlení), někdo jich potřebuje víc. To by nebylo možné bez finanční podpory Jihočeského kraje, který nás podporuje dlouhodobě.

V roce 2021 Jihočeský kraj ze svého rozpočtu podpořil hned několik našich aktivit:

✔️ částkou 551 000 korun podpořil službu podpora samostatného bydlení (celkové náklady služby byly 650 000 korun)

✔️ částkou 1 475 000 korun podpořil službu sociální rehabilitace (celkové náklady služby byly 2 150 000 korun)

✔️ přispěl i na provoz našich sociálně terapeutických dílen

✔️ v letním období jsme díky kraji aktivizovali naše klienty různými sportovními aktivitami, výlety, tvořením atd. (projekt „Akční Anežka“)

✔️ finančně podpořil i dvě naše akce, červnový Jarmark ke dni otců a zářijový Čihovice Fest, který spolu s námi organizovali a kde i vystoupili naši klienti, lidé s postižením (projekt „Společné kulturní léto“)

Navzdory pandemii tak mohli lidé s postižením z Vltavotýnska díky podpoře Jihočeského kraje rozvíjet své dovednosti, žít pestřejším a samostatnějším životem a své dovednosti ukázat lidem z okolí. Získali na tom nejen oni, ale i celá naše společnost – a to nejen proto, že taková forma podpory osob s postižením je pro státní rozpočet výrazně levnější než ústavní péče.

Děkujeme Jihočeskému kraji za podporu!

Zpět na blog

Napište komentář

Upozorňujeme, že komentáře musí být před zveřejněním schváleny.