Výroční zprávy Domova sv. Anežky

Chcete se dozvědět víc o naší činnosti a hospodaření? Podívejte se na naše výroční zprávy z posledních let! (Starší výroční zprávy a účetní závěrky najdete ve Sbírce listin)

  • Výroční zpráva 2022

    Vybudovali jsme zahradnictví, založili divadelní soubor, pomáhali ukrajinským uprchlíkům… čtěte ve Výroční zprávě za rok 2022

  • Výroční zpráva 2021

    Otevřeli jsme sociálně terapeutickou dílnu, účastnili se jednání o novém zákoně o sociálním podnikání… čtěte ve Výroční zprávě za rok 2021

  • Výroční zpráva 2020

    Založili jsme sociální podnik, prožili a přežili jsme covidový lockdown a výpadek zakázek… čtěte ve Výroční zprávě za rok 2020