Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení (id.3051801)

Posláním PODPORY SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ je podpora a pomoc lidem se zdravotním postižením začlenit se do běžného života, žít samostatný, soběstačný a důstojný život s odpovídajícím sociálním postavením a naplněnými potřebami užitečnosti a potřebnosti.

Služba je koncipována jako terénní asistence uživateli služby podporující jeho samostatný, soběstačný, důstojný a plnohodnotný způsob bydlení uprostřed běžné komunity. Pro realizaci společenských a vzdělávacích aktivit (Cíle podpory samostatného bydlení č. 3 – 4) je využívána také skupinová podpora a jako zázemí lze využít společné prostory Domova sv. Anežky.

Cíle podpory samostatného bydlení:

  1. Samostatnost a soběstačnost uživatele sociální služby
  2. Získání a rozvoj funkčních a sociálních návyků, dovedností a znalostí člověka se zdravotním postižením
  3. Účast člověka se zdravotním postižením na společenských, vzdělávacích a volnočasových aktivitách, smysluplné využití volného času
  4. Začlenění člověka se zdravotním postižením do života komunity (obec, město, vrstevníci, neformální skupiny, spolky apod.)

Poskytování této sociální služby je v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Mezi základní činnosti při poskytování služby patří především:

  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Náplní služby je asistence při realizaci běžných činností souvisejících se samostatným bydlením a podpora při získáváni a rozvoji specifických funkčních a sociálních dovedností a návyků (vaření, využívání volného času, úklid, kontakt s úřady, návštěva kulturních akcí, výtvarné činnosti, atd.), a to s ohledem na schopnosti, omezení, ambice, přání a cíle uživatele služby vyjádřené především „Plánem dosažení individuálního cíle uživatele“.

Místo: Služba je poskytována dle potřeb uživatelů, zejména v místě bydliště uživatele služby (Týn nad Vltavou a obce do 12 km vzdušnou čarou) a v místě realizace společenských a vzdělávacích aktivit

Forma: TERÉNNÍ

Druhy: INDIVIDUÁLNÍ, SKUPINOVÁ

Čas: pondělí, úterý, čtvrtek: 12:00–16:00 hod., středa: 14:00–18:00, pátek 7:00–8:00 hod. a 12:00–15:00 hod.

Úhrada za službu: asistence – základní činnosti: 130,-Kč/hod. (hradí se skutečně spotřebovaný čas nezbytný k zajištění úkonů)

Další služby s úhradou: praní, doprava služebním vozidlem (viz aktuální ceník)

Kontaktní osoba: Petra Teresčenková Dis. - sociální pracovnice, 385 724 007, socialni@anezka-tyn.cz

Po telefonické domluvě je možná exkurze po zařízení.

Žádost o službu lze podat: osobně, telefonicky (s pozdějším osobním či elektronickým dodáním žádosti) nebo elektronicky mailem

Související dokumenty: