Sociálně terapeutické dílny

Sociálně terapeutické dílny (id.2377898)

Posláním SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN je podpora a pomoc lidem se zdravotním postižením začlenit se do běžného života, žít samostatný, soběstačný a důstojný život s odpovídajícím sociálním postavením a naplněnými potřebami užitečnosti a potřebnosti.

Služba je koncipována jako dlouhodobá a pravidelná podpora vytváření, obnovy, udržování a zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie, které umožní nebo ulehčí člověku se zdravotním postižením najít vhodné uplatnění na chráněném nebo otevřeném trhu práce. Logickým navazujícím stupněm této služby je zaměstnání v dílně s chráněnými pracovními místy.

Cíle sociálně terapeutické dílny:

 • Získání pracovních dovedností a vhodné pracovní uplatnění člověka se zdravotním postižením
 • Samostatnost a soběstačnost uživatele sociální služby
 • Získání a rozvoj funkčních a sociálních návyků, dovedností a znalostí člověka se zdravotním postižením
 • Začlenění člověka se zdravotním postižením do života komunity (obec, město, vrstevníci, neformální skupiny, spolky apod.)

Poskytování této sociální služby je v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Mezi základní činnosti při poskytování služby patří především:

 • základní sociální poradenství
 • podpora při vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy

Náplní služby je dobrovolný nácvik a provádění pracovních činností a úkonů a to s ohledem na schopnosti, omezení, ambice, přání a cíle uživatele služby vyjádřené především „Plánem dosažení individuálního cíle uživatele“. Mezi realizované pracovní činnosti patří:

 • činnosti v tkalcovské a textilní výrobě, dřevařské a truhlářské výrobě, výroba keramiky, kompletace výrobků, práce s papírem,
 • činnosti při úklidu a údržbě vnitřních prostor, mytí nádobí, zalévání květin, praní, věšení prádla, žehlení, zametání, vytírání, třídění odpadu,
 • činnosti při úklidu a údržbě venkovních prostor, zametání zpevněných ploch, zahradnické práce, hrabání listí, sekání a úklid trávy, pletí záhonů, pěstování květin, bylin, zeleniny a ovoce,
 • péče o hospodářská a domácí zvířata,
 • příprava a zajištění činností spojených s pořádáním kulturních a společenských akcí.

Místa:           

 • Domov sv. Anežky - Centrum pracovní a sociální rehabilitace (Čihovice 30, 375 01 Týn nad Vltavou)
 • U svaté Kateřiny (Ke Hradu 109, Týn nad Vltavou)
 • U svatého Františka (Klášterní 3, Bechyně)

Forma: AMBULANTNÍ (služba může být poskytována společně se službou sociální rehabilitace)

Čas: pondělí – pátek, 8:00 - 14:00 hod. po celý kalendářní rok (s výjimkou přerušení poskytování sociální služby z technických důvodů v trvání max. 10 pracovních dnů)

Úhrada za službu: bez úhrady s výjimkou: stravování, doprava z nádraží a zpět, doprava klienta služebním vozidlem (viz aktuální ceník)

Kontaktní osoba: Petra Teresčenková Dis. - sociální pracovnice, 385 724 007, socialni@anezka-tyn.cz

Po telefonické domluvě je možná exkurze po zařízení.

Žádost o službu lze podat: osobně, telefonicky (s pozdějším osobním či elektronickým dodáním žádosti) nebo elektronicky mailem

Související dokumenty: