Podpořili nás

 

Poradenská činnost v oblasti bydlení – Centrum pomoci u sv. Františka

Název projektu: Poradenská činnost v oblasti bydlení - Centrum pomoci u sv. Františka

Číslo projektu: MMR-24941/20233-57

Číslo žádosti: 131185

Obsahem projektu bude pokračování provozu poradenského centra zaměřeného na problematiku bydlení, Centra pomoci u sv. Františka v Bechyni. Centrum sídlí v ulici Klášterní č.p. 3, ve snadno dostupné budově blízko náměstí. Činnost centra spočívá v poskytování poradenství osobní formou, ale také telefonicky či po e-mailu. Pracovnice centra s klienty v případě potřeby pracují i terénní formou (doprovázení na prohlídky bytů či na úřady, domácí návštěvy v případě imobility atd. dle potřeb klientů). Součástí centra je také počítač s internetem, který mohou klienti centra využít pro samostatné aktivní vyhledávání nabídek podnájmů, komunikaci s úřady atd. Otevírací doba centra je 20 hodin týdně, v případě potřeb klientů je možné poskytnout služby i nad rámec běžné pracovní doby tak, aby byly klientům co nejdostupnější.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora ze státního rozpočtu prostřednictvím MMR.

  

 

Podpora z rozpočtu města Český Krumlov

Město Český Krumlov podpořilo provoz služby sociální rehabilitace Domova sv. Anežky na rok 2023 částkou 20 000 Kč. Z dotace jsme uhradili provozní náklady (energie - vodné). Děkujeme Radě města Český Krumlov za podporu sociálních služeb, které využívají občané z široké oblasti jižních Čech. 

 

Chceme se rozvíjet

Chceme se rozvíjet 
reg.č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014269

Projekt prostřednictvím psychosociální podpory podporuje osoby se zdravotním postižením, a to zejména takto:

  • poskytuje jim pomoc při řešení jejich sociálních či pracovních problémů
  • nabízí jim pohled na vlastní život z dlouhodobějšího horizontu skrze individuální plánování
  • vede k vyšší motivaci a dalšímu rozvoji skrze vzdělávání a sociální turistiku

 

Sociálně terapeutické dílny Bechyně

Sociálně terapeutické dílny Bechyně
reg.č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015723

Smyslem projektu je navázat na činnost Centra pomoci u sv. Františka, které je v provozu od února roku 2019. Cílem projektu je aktivity centra rozšířit a zajistit další rozvoj sociálních služeb pro cílovou skupinu v oblasti Bechyňska, a to konkrétně v podobě sociálně terapeutických dílen pro cílovou skupinu. Vznikem sociálně terapeutických dílen v Bechyni dojde ke společenské integraci klientů, kteří trpí zdravotním postižením, popř. se jedná o osoby s kombinovanými diagnózami.

 

Centrum pomoci U sv. Františka

Po náročných přípravách a zajištění veškerých nejen technických nezbytností, bychom Vás rádi informovali o novém projektu, jehož cílem je vznik centra pomoci u sv. Františka v Bechyni zaměřeného na poradenskou činnost v oblasti hledání bydlení. Jeho prostřednictvím chceme zajistit informovanost o možnostech řešení problémů s bydlením, vytipovat lokality, které jsou nejvíce ohrožené sociálním vyloučením a navázat spolupráci s organizacemi.

 

Nový start pro Anežku

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0014991

Název projektu: "Nový start pro Anežku"

Výzva č.: 03_17_129 (Podpora sociálního podnikání)

Žadatel: Domov sv. Anežky, o.p.s.

Smyslem projektu bylo podpořit vznik sociálního podniku, který bude provozován v rámci doplňkové činnosti žadatele a vznikne tranformací tří dílen s chráněnými pracovními místy (tkalcovna, truhlárna a zahradnická dílna).

Odkaz ke stažení potvrzení spolufinancování EU ke stažení zde.

 

Název: "CENTRUM POMOCI U SV. FRANTIŠKA"

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009842 

 Vytvoření komunikační platformy pro rozvoj a udržení předávání zkušeností a vzdělávání mezi poskytovateli sociálních služeb

Již v roce 2016 jsme Vás prostřednictvím aktualit na "starých" webových stránkách a Čihovických listů (číslo 177) informovali o novém projektu z Evropského sociálního fondu. Vzhledem k tomu, že projekt běží od 1. září 2016, jistě nebude na škodu, připomenout si základní údaje:

Název: "Vytvoření komunikační platformy pro rozvoj a udržení předávání zkušeností a vzdělávání mezi poskytovateli sociálních služeb"

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001428

Základní myšlenkou je propojování poskytovatelů sociálních služeb při zavádění a rozvoji nových postupů a řešení pro zkvalitnění jimi poskytovaných služeb podporujících sociální začleňování. Cílem je tedy zajištění výrazného posunu k profesionalizaci sociální práce v různých oblastech, které byly při přípravě projektu definovány u žadatele i partnerů (poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kteří působí na území Jihočeského kraje. Tohoto cíle by mělo být dosaženo prostřednictvím síťování sociálních pracovníků za účelem výměny zkušeností, sdílení příkladů dobré praxe a předávání know-how v různých tématických oblastech. Jejich setkáváním vzniknou podrobné analýzy odborných potřeb a realizace rozvoje v oblasti odborné, metodické, sociální i osobní kvalifikace. Závěrem se vytvoří program na evaluaci a sledování činností sociální práce spojené s jejím rozvojem, kvalitou a aplikací do praxe.

Projekt se nám blíží do závěrečné etapy, proto bychom rádi poděkovali všem zúčastněným a především partnerům:

Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s., Domov PETRA Mačkov, Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek, Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky

Děkujeme za Vaši vstřícnost a podporu. Pevně věříme v další spolupráci!