Sociální služby Domova sv. Anežky

Pomáháme lidem s postižením prožít co nejsamostatnější život, podporujeme je v jejich rozvoji a jsme tu pro ně, když se chtějí připravit na práci nebo samostatné bydlení. Nabízíme tři akreditované sociální služby:

Sociální rehabilitace

Cílem této služby je dlouhodobá podpora samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti uživatelů služby. Nacvičujeme s nimi běžné činnosti, bez kterých se při samostatném životě neobejdou – od čtení a počítání přes péči o vlastní osobu po sociální dovednosti. Službu poskytujeme ve dvou formách, ambulantní a pobytové, při které u nás mohou od pondělí do pátku bydlet.

Dozvědět se víc

Sociálně terapeutické dílny

V sociálně terapeutických dílnách se věnujeme široké škále výtvarných a rukodělných činností. Jejich cílem je vytvořit, zdokonalit a udržet pracovní návyky a dovednosti uživatelů služby. Ti, kteří se úspěšně zacvičí, mohou následně začít pracovat v některé z našich dílen.

Dozvědět se víc

Podpora samostatného bydlení

Tato terénní služba je určena těm, kteří už bydlí sami (nebo s partnerem/partnerkou), občas ale potřebují s něčím pomoci – ať už je to vaření, úklid či komunikace s úřady. Naši pracovníci asistují uživatelům služby přímo u nich doma, pomáhají jim udržet si samostatné bydlení a žít důstojně a bezpečně.

Dozvědět se víc

Poradenství v oblasti vztahů a sexuality

K lidem se zdravotním postižením a znevýhodněním přistupujeme jako ke komplexním sexuálním bytostem, a proto pracujeme na podpoře jejich sexuality a vztahů. Nabízíme srozumitelnou sexuální výchovu, osvětu a poradenství v těchto oblastech.

Dozvědět se víc