"Chceme si vybrat směr!"

"Chceme si vybrat směr!"

I v letošním roce se nám podařilo získat finanční přispění Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v termínu od 1.5. do 31.8.2020 i realizovat aktivizační a začleňovací aktivity pro osoby se zdravotním postižením (tentokrát především sportovního charakteru).

Na nabídce těchto aktivit neustále pracujeme a snažíme se je přizpůsobovat potřebám osob z cílové skupiny. Bohužel situace v České republice komplikovaná vývojem onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 a následné březnové vyhlášení nouzového stavu nás v aktivitě značně omezilo. Přesto se nám několik z nich za zpřísněných hygienických podmínek podařilo realizovat (především pak turistický kroužek, který byl vítaným zpestřením psychicky náročného období).

 

Název projektu: "Chceme si vybrat směr!"

Číslo smlouvy: SDO/OEZI/190/20

reg. č.: 405-05-014

Dotační program: Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Zpět na blog