Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2023

Loni jsme nově získali finanční prostředky v rámci Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2023 (Opatření č. 2: Podpora spolufinancování sociálních služeb zařazených do Sítě JčK), jehož účelem je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb.
Na základě smlouvy č. SDO/OSOV/222/23 jsme získali finanční prostředky na službu Sociální rehabilitace a Podpora samostatného bydlení v členění:
- SR ve výši 379.000 Kč
- PSB ve výši 114.000 Kč
Finanční prostředky jsme použili především na pokrytí mzdových nákladů pracovníků v sociálních službách, ale vzhledem k finanční náročnosti služby SR nám velice pomohlo využití nájmu a energií. 
Děkujeme za podporu!
Zpět na blog