Účelová dotace dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytovatelům sociálních služeb

Po změně financování jsme od roku 2019 prostřednictvím účelové dotace dle § 101 a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytovatelům sociálních služeb spolufinancovali neinvestiční náklady, které souvisí s poskytováním sociálních služeb v období od 1.1. do 31.12. daného roku v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností.

Financovaná služba z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2023:

 • Podpora samostatného bydlení (registrační číslo služby: 3051801) - spolufinancování mzdových nákladů pracovníků v přímé a nepřímé péči ve výši 539.000 Kč
 • Sociální rehabilitace (registrační číslo služby: 9375851) - spolufinancování mzdových nákladů pracovníků v přímé i nepřímé péči ve výši 1.870.000 Kč

Financovaná služba z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022:

 • Podpora samostatného bydlení (registrační číslo služby: 3051801) - spolufinancování mzdových nákladů pracovníků v přímé a nepřímé péči ve výši 529.000 Kč
 • Sociální rehabilitace (registrační číslo služby: 9375851) - spolufinancování mzdových nákladů pracovníků v přímé (a částečně i nepřímé) péči ve výši 1.535.000 Kč (pobytová i ambulantní forma)
 • Sociálně terapeutické dílny (registrační číslo služby: 2377898) - spolufinancování mzdových nákladů pracovníků v přímé (a částečně i nepřímé) péči ve výši 670.000 Kč 

Financovaná služba z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2021:

 • Podpora samostatného bydlení (registrační číslo služby: 3051801) - spolufinancování mzdových nákladů pracovníků v přímé (a částečně i nepřímé) péči ve výši 551.000 Kč
 • Sociální rehabilitace (registrační číslo služby: 9375851) - spolufinancování mzdových nákladů pracovníků v přímé (a částečně i nepřímé) péči ve výši 1.475.000 Kč (pobytová i ambulantní forma)

 

Financovaná služba z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2020:

 • Podpora samostatného bydlení (registrační číslo služby: 3051801) - spolufinancování mzdových nákladů pracovníků v přímé (a částečně i nepřímé) péči ve výši 534.000 Kč
 • Sociální rehabilitace (registrační číslo služby: 9375851) - spolufinancování mzdových nákladů pracovníků v přímé (a částečně i nepřímé) péči ve výši 1.428.000 Kč (pobytová i ambulantní forma) 

Financovaná služba z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2019:

 • Podpora samostatného bydlení (registrační číslo služby: 3051801) - dotace ve výši 547.000 Kč (z toho 100.000 Kč byla částka určená na platy, mzdy a jejich navýšení dle dodatku č. 1 ke smlouvě)
 • Sociální rehabilitace v pobytové i ambulantní formě (registrační číslo služby: 9375851) - 1.473.000 Kč (z toho 100.000 Kč byla částka určená na platy, mzdy a jejich navýšení dle dodatku č. 1 ke smlouvě)

Velice děkujeme za důvěru a podporu!!!

Zpět na blog